Oferta

zdjecie

 

Strza?ka Porady  z zakresu chorób przewodu pokarmowego, w?troby, trzustki  dotycz?ce m.in.:

 

Choroby  prze?yku:

- choroba refluksowa
- przepuklina rozworu prze?ykowego przepony
- zw??enie prze?yku pozapalne i nowotworowe
- achalazja

objawy: trudno?ci w po?ykaniu, ból w okolicy prze?yku, zgaga, odbijania   

 

Choroby  ?o??dka i dwunastnicy:   

- choroba wrzodowa
- podejrzenie zaka?enia Helicobacter  pylori,zapalenie b?ony ?luzowej ?o??dka i dwunastnicy
- dyspepsja - zaburzenia czynno?ciowe
- podejrzenie raka ?o??dka

objawy: bóle nadbrzusza, nudno?ci, wymioty, brak apetytu, chudni?cie, uczucie pe?no?ci

 

Choroby jelit:

- zaburzenia czynno?ciowe - zespó? jelita dra?liwego
- zaka?enia bakteryjne
- zespo?y z?ego wch?aniania (celiakia)
- przewlek?e zapalenia jelita:  wrzodziej?ce zapalenie, choroba Le?niowskiego-Crohna
- podejrzenie raka jelita grubego
- choroba  uchy?kowa jelita grubego

 
objawy:  zaburzenia rytmu wypró?nienia - biegunka, zaparcie, obecno??   krwi w stolcu,  bóle brzucha, wzd?cia, przelewania,  okresowe zatrzymanie gazów i stolca, stolce o?ówkowate, uczucie niepe?nego wypró?nienia

 

Choroby trzustki:

przewlek?e zapalenie trzustki
stan po ostrym zapaleniu trzustki
torbiele trzustki
podejrzenie guza trzustki

objawy: bóle nadbrzusza ?rodkowego i lewego, tendencja do lu?nych stolców, cukrzyca, chudni?cie, zmiany w trzustce a badaniu USG

 

Przewlek?e  choroby  w?troby:


- choroba  st?uszczeniowa  w?troby
- marsko?ci w?troby
- interpretacja nieprawid?owych wyników testów w?trobowych
- choroby  cholestatyczne i autoimmunologiczne w?troby


            Na konsultacj? medyczn? nale?ny przynie??  wyniki dotychczas wykonanych bada? laboratoryjnychbada? diagnostycznych (gastroskopiikolonoskopii, ultrasonografii, tomografii komputerowej  itp), kopi? dokumentacji medycznej (np.karty informacyjne pobytu w szpitalu) oraz dowód ubezpieczenia ( w celu umo?liwienia wypisania recept z refundacj? NFZ).

 

Strza?ka Badania endoskopowe


gastroskopia

kolonoskopia

kolonoskopia z polipektomi? ma?ych polipów ( ?rednicy poni?ej 1cm)

sigmoidoskopia ( badanie  endoskopowe lewej po?owy jelita grubego)             Badania  endoskopowe  s?  wykonywane  w   Pracowni   Endoskopowej  Centrum   Medycznego   Sp. z o.o.  "Ars Medica"    w   Olsztynie  ul.Kopernika 30.  Badania  wykonywane  s? w ramach ubezpieczenia w NFZ dla pacjentów posiadaj?cych skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( Lekarza Rodzinnego  lubPoradni Specjalistycznej).   Pacjenci bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mog? korzysta?bada? odp?atnie.


Cennik bada? endoskopowych